منوی اصلی 
Skip Navigation Links
سایر پیوندها 
Skip Navigation Links

مدیریت و معاونت آموزشی دانشگاه

دکتر مهدی کاشانی نژاد

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تلفن: 32229901

نمابر: 32251703

Email: Kashani@gau.ac.ir
صفحه خانگي: http://kashaninejad.profcms.gau.ac.ir

دکتر علی محمدیان بهبهانی

مدیر امور آموزشی

تلفن: 32251708

نمابر: 32251703

Email: Mohammadian@gau.ac.ir
صفحه خانگي: http://mohammadian.profcms.gau.ac.ir

دکتر محمد قربانی

مدیر تحصیلات تکمیلی

تلفن: 32251708

نمابر: 32251703

Email: M.gorbani@gau.ac.ir

صفحه خانگي: http://m-ghorbani.profcms.gau.ac.ir

دکتر حسین بارانی

مدیر دفتر هماهنگی و برنامه ریزی آموزشی

تلفن: 32220712

نمابر: 32251703

Email: Baranihossein@yahoo.com
صفحه خانگي: http://barani.profcms.gau.ac.ir

 

 
ورود به سیستم 
 
 
پیوندهای مهم 

تشکيلات | امور آموزشي | تحصلات تکميلي | آيين نامه | فرم ها | تقويم آموزشي  | سيستم اساتيد | سيستم دانشجويي
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان - معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي - 1385