منوی اصلی 
Skip Navigation Links
سایر پیوندها 
Skip Navigation Links
  فهرست فرم های مقطع کارشناسی ارشد
  عنوانPDF/jpgWord
  تعهدنامه پژوهشی پایان نامه کارشناسی ارشد  
  دستورالعمل منبع نویسی طرح پیشنهادی، پایان نامه و رساله 
  فرم 318 جدول زمان بندی تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد  
  فرم 320 تقاضای مرخصی کارشناسی ارشد  
  فرم 322 درخواست انصراف از تحصیل کارشناسی ارشد  
  فرم 324 درخواست میهمانی کارشناسی ارشد  
  فرم 325 تعیین موضوع و استاد راهنمای دروس انفرادی کارشناسی ارشد  
  فرم 326 تصویب اولیه طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد  
  فرم 327 ارزشیابی دروس انفرادی کارشناسی ارشد  
  فرم 328 طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد  
  فرم 330 تصویب طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد  
  فرم 332 گزارش پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد  
  فرم 334 تقاضای اصلاح طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد  
  فرم 336 تقاضای دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد  
  فرم 340 تعیین زمان برگزاری دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد  
  فرم 342 ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد  
  فرم 344 صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فارسی و انگلیسی  
  فرم 345 اصلاح پایان نامه پس از دفاع کارشناسی ارشد 
  فرم 346 اطلاعات اساتید راهنما، مشاور داوران خارج از دانشگاه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد  
  فرم 348 انجام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد  
  فرم 352 تحویل پايان نامه کارشناسی ارشد  
  فرم 354 تقاضای افزایش سنوات کارشناسی ارشد 
  قالب نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد 
  ورود به سیستم 
   
   
  پیوندهای مهم 

  تشکيلات | امور آموزشي | تحصلات تکميلي | آيين نامه | فرم ها | تقويم آموزشي  | سيستم اساتيد | سيستم دانشجويي
  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان - معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي - 1385