منوی اصلی 
Skip Navigation Links
سایر پیوندها 
Skip Navigation Links

فهرست فرمهای ويژه دانشجویان کارشناسی ارشد

فهرست فرمهای ويژه دانشجویان دکتری

شيوه نامه جذب و حمايت از فرصت كوتاه مدت داخلي دانشجويان دكتري

فرم شماره 1 - تسویه مالی فرم شماره 2 - گزارش علمی كاربرگ مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجويان دكتري متقاضي استفاده از فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي در داخل و خارج از كشور فرم گردش کار شیوه نامه فرصت داخل صورت جلسه هزینه های مصرفیجدول فرمهای دکتری
عنوان PDF Word 2003 Word 2007
تعهدنامه پژوهشی رساله 
راهنمای منبع نویسی فارسی - نمونه پیشنهادی 
شیوه نامه جذب و حمایت از فرصت کوتاه مدت داخلی دانشجویان دکتری  
صورت جلسه هزینه های مصرفی اعتبار فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری  
فرم 414 تعیین استاد راهنمای رساله دکتری آموزشی پژوهشی 
فرم 416 تحویل دروس انفرادی دکتری آموزشی پژوهشی  
فرم 418 تصویب اولیه طرح پیشنهادی رساله دکتری آموزشی پژوهشی 
فرم 420 طرح پیشنهادی رساله دکتری آموزشی پژوهشی 
فرم 426 تقاضای معرفی نماینده تحصیلات تکمیلی آزمون جامع دکتری به شیوه آموزشی – پژوهشی ورودی های 1390 و پس از آن (5)  
فرم 428 تعیین زمان برگزاری دفاع آزمون جامع دکتری آموزشی پژوهشی ورودی 1390 و پس از آن 
فرم 430 صورتجلسه آزمون جامع دکتري به شیوه آموزشی – پژوهشی ورودی های 1390 و پس از آن 
فرم 430.1 تقاضا وصورتجلسه آزمون جامع دکتري (به شیوه جدید- ورودی¬های 1393 و پس از آن- جدید)  
فرم 430.2 تقاضای برگزاری وتعیین نماینده در جلسه دفاع از پیشنهادیه رساله دکتري (ورودی¬های 1393 و پس از آن-جدید)  
فرم 430.3 صورتجلسه دفاع از طرح پیشنهادی رساله دکتري– (به شیوه جدید - ورودی¬های 1393 و پس از آن-دو نسخه ای- برمبنای 20 نمره  
فرم 430.4 انجام آزمون جامع و جلسه دفاع از طرح پیشنهادی رساله دکتری –ورودی 1393 جدید  
فرم 432 اصلاح پس از آزمون جامع دکتری به شیوه آموزشی – پژوهشی ورودی های 1390 و پس از آن 
فرم 434 انجام ارزیابی جامع دکتری آموزشی پژوهشی 
فرم 436 تقاضای اصلاح طرح پیشنهادی رساله دکتری آموزشی پژوهشی 
فرم 438 تقاضای دفاع رساله دکتری آموزشی پژوهشی 
فرم 440 تعیین زمان برگزاری دفاع از رساله دكتري آموزشی پژوهشی ورودی 1391 
فرم 444 صورتجلسه دفاع از رساله دکتری آموزشی پژوهشی 
فرم 446 اصلاح پس از دفاع رساله دکتری به شیوه آموزشی – پژوهشی  
فرم 450 انجام رساله دکتری آموزشی پژوهشی 
فرم 452 تحویل رساله دكتري 
كاربرگ مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجويان دكتري متقاضي استفاده از فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي در داخل و خارج از كشور  
ورود به سیستم 
 
 
پیوندهای مهم 

تشکيلات | امور آموزشي | تحصلات تکميلي | آيين نامه | فرم ها | تقويم آموزشي  | سيستم اساتيد | سيستم دانشجويي
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان - معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي - 1385