منوی اصلی 
Skip Navigation Links
سایر پیوندها 
Skip Navigation Links

اطلاعیه شماره شش) ثبت نام پذیرفته شدگان استعداد درخشان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 99-98

9/7/1398

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان استعداد درخشان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 99-98

ضمن تبريک قبولي و آرزوي موفقيت، به اطلاع مي رساند مراحل ثبت نام غيرحضوري (اينترنتي) دانشجويان جديدالورود مقطع کارشناسي ارشد بدون آزمون (استعداد درخشان) از تاريخ 9 مهرماه لغايت 12 مهرماه 1398 انجام مي شود. لذا کليه پذيرفته شدگان گرامي مي بايست ضمن رعايت موارد ذيل در تاريخ هاي مشخص به سامانه ثبت نام غیرحضوری به آدرس erp.gau.ac.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند. تاريخ تحويل اصل مدارک روز 13و 14 مهرماه خواهد بود.

پذيرفته شدگاني که حرف اول نام خانوادگي آنها الف تا ع مي باشد روز شنبه 13 مهرماه و ساير پذيرفته شدگان روز يکشنبه 14 مهرماه جهت ثبت نام حضوري و تحويل مدارک به آدرس گرگان، خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان، ساختمان شماره 4 (معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي) کارشناسي پذيرش ثبت نام کارشناسي ارشد (سرکار خانم­ها کهساري و فلاحي) مراجعه نمايند. ارائه اصل کلیه مدارک بارگذاری شده در سامانه در زمان ثبت نام حضوری الزامی است.

1-تکميل دقيق فرم هاي مشخصات در سايت ثبت نام غير حضوري

2-تهيه مدارک مورد نياز براي ثبت نام غيرحضوري شامل:

الف) اسکن اصل مدرک کارشناسي

ب) اسکن اصل شناسنامه از همه صفحات

ج) اسکن اصل کارت ملي (دو طرف)

د) اسکن عکس پرسنلي (عکس در سال جاري گرفته شده باشد)

ه) اسکن حکم مرخصي سالانه يا موافقت کتبي اداره يا موسسه محل کار براي کارمندان دولت

و) اسکن مدرک کارداني براي دانشجويان کارشناسي ناپيوسته

ز) اسکن فرم گواهينامه موقت يا ريزنمرات و يا مدرکي که در آن معدل مقطع کارشناسي قيد شده باشد، براي دانشجوياني که دانشنامه کارشناسي گرفته اند و در آن معدل قيد نشده است.

ح) اسکن مدارک نظام وظيفه (شامل کارت پايان خدمت يا کارت معافيت، در غير اينصورت برگه معافيت تحصيلي) که بايد مطابق با بند 4 اين اطلاعيه تهيه گردد.

ط) اسکن کليه فرم های مندرج در جدول ذیل و بارگذاري آنها در سامانه ثبت نام

دانشجوياني که مدرک دانشنامه دارند، حتماً يک نسخه کپي برابر اصل در دفاتر اسناد رسمي تهيه نمايند و در روز ارائه اصل مدارک تحويل دهند.

لازم است کليه دانشجويان، مدارک مورد نياز و همچنين بر حسب مورد، فرم هاي مشخص شده را تکميل و پس از تهيه اسکن آنها بر روي سايت بارگذاري نمايند. مدارک به صورت رنگي و واضح باشند و حجم هر فايل بيشتر از 240 کيلوبايت نباشد.

 

پذيرفته شدگان مي بايست (فرم درخواست تاييديه تحصيلي و ريز نمرات از دانشگاه مقطع کارشناسي) را تکميل و در اسرع وقت از طريق سامانه و يا پستي به دانشگاه مقطع قبل (کارشناسي) ارسال نمايند. ارائه کد رهگيري در روز ثبت نام حضوري الزامي است.

قطعي شدن ثبت نام دانشجويان جديدالورود منوط به تحويل اصل مدارک به صورت حضوري و تطبيق و تأييد آنها توسط کارشناس معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي باشد.

3- مبلغ 1/000/000 ريال معادل يکصد هزار تومان بابت هزينه ثبت نام، صدورکارت دانشجويي و خدمات آموزشي از کليه پذيرفته شدگان اعم از روزانه و نوبت دوم در زمان ثبت نام غيرحضوري از طريق درگاه پرداخت اينترنتي اخذ مي گردد.

الف) چنانچه دانشجويي مبلغ حق ثبت نام را اينترنتي پرداخت کرده باشد ولي انصراف داده و ساير مراحل اداري ثبت نام را تکميل نکند، حق ثبت نام بازگردانده نمي شود.

4- کليه پذيرفته شدگان پسر مشمول و در حال خدمت مقدس سربازي مي بايست برگه معافيت تحصيلي را از پليس +10 محل تحصيل (گرگان) دريافت نمايند. براي اين منظور مراحل ذيل بايستي انجام شود.

الف) پذيرفته شدگان پسر مشمول پس از ثبت نام غيرحضوري در سايت دانشگاه، پرينت فرم درخواست معافيت تحصيلي را تهيه و پس از مراجعه به کارشناس امور مشمولين دانشگاه (ساختمان شماره 4 - اتاق 208 سرکار خانم جعفري) به همراه مدارک (کپي شناسنامه، کپي کارت ملي، کپي آخرين مدرک تحصيلي و 2 قطعه عکس) به يکي از دفاتر پليس +10 محل تحصيل (گرگان) مراجعه نموده و برگه مجوز ثبت نام موقت را دريافت و در روز تحويل اصل مدارک به دانشگاه ارائه نمايند تا ثبت نام قطعي آنها انجام شود. لازم است نسخه اي از اين برگه نزد دانشجو نگهداري شود.

ب) پذيرفته شدگان در حال خدمت مقدس سربازي مي بايست پس از پرينت فرم درخواست معافيت تحصيلي به همراه مدارک اشاره شده در بند الف به پليس +10 محل تولد يا محل تحصيل مراجعه و نامه معرفي به پادگان جهت ترخيص از خدمت را دريافت نمايند. پس از دريافت نامه ترخيص از خدمت بايستي مجددا پرينت فرم درخواست معافيت تحصيلي را تهيه و پس از مراجعه به کارشناس امور مشمولين دانشگاه (ساختمان شماره 4 - اتاق 206 سرکار خانم جعفري) به همراه مدارک ذکر شده به پليس +10 محل تحصيل (گرگان) مراجعه و برگه مجوز ثبت نام موقت را دريافت و در زمان تحويل مدارک به دانشگاه ارائه نمايند تا ثبت نام قطعي آنها انجام شود. لازم است نسخه اي از اين برگه نزد دانشجو نگهداري شود.

7- ارائه اصل کليه مدارک و پرينت فرم مشخصات کامل شده پس از پايان ثبت نام الکترونيکي در زمان تحويل مدارک به صورت حضوري الزامي است.

8-دانشجويان گرامي دقت فرمايند پس از تاييد ثبت نام در سايت آموزش دانشگاه (جهت تاييد کارشناس آموزش) مي بايست به سايت معاونت دانشجويي به آدرس http://boostan.gau.ac.irجهت درخواست خوابگاه و ساير امور دانشجويي مراجعه نمايند.

9-ثبت نام قطعي دانشجو و دريافت برگه انتخاب واحد پس از ارائه اصل مدارک و تاييد آنها قابل دسترسي خواهد بود.

10-شروع کليه کلاس­هاي نيمسال اول تحصيلي از تاريخ 30/06/98 مي باشد.

11-صحت کليه مدارک ارائه شده در ثبت نام غيرحضوري برعهده دانشجو بوده و چنانچه در هر مرحله مغايرتي محرز شود قبولي دانشجو کان لم يکن تلقي خواهد شد.

12- کليه پذيرفته شدگان لازم است جهت دريافت و تکميل فرم بررسي صلاحيت عمومي به آدرس https://sd.sanjesh.org/Details.aspx?id=4122  مراجعه نمايند. خواهشمند است پيش از تکميل فرم اطلاعيه مربوطه را به دقت مطالعه نماييد. فرم تکميل شده به همراه فيش واريزي مربوطه و سایر مدارک مورد نیاز در روز ثبت نام حضوري تحويل داده شود.

محل تشکيل کلاسها:گرگان - ميدان بسيج - پرديس دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان

تلفن تماس در معاونت آموزشي 01732251701، 01732251702

داخلي 307 سرکار خانم کهساري و داخلي 295 سرکار خانم فلاحي

مراحل ثبت نام غيرحضوري دانشجويان در معاونت دانشجويي

1) دانشجويان متقاضي وام و خوابگاه پس از تکميل مراحل ثبت نام در سامانه آموزشي و دانشجويي و تاييد آن مي بايست به پرتال دانشجويي صندوق رفاه به آدرسhttp://bp.swf.irمراجعه و نسبت به تشکيل پرونده اقدام نمايند. بديهي در صورت عدم ارائه مدارک فوق، امکانات رفاهي (خوابگاه، وام، کارت دانشجويي و تغذيه) به دانشجويان تعلق نخواهد گرفت.

2) دانشجويان مي بايست از طريق پرتال معاونت دانشجويي به آدرسhttp://boostan.gau.ac.ir نسبت به درخواست خوابگاه اقدام نمايند.

3) دانشجويان متقاضي استفاده از خوابگاه پس از تاييد درخواست و تعيين اتاق بايد بصورت اينترنتي، مبلغ 850/000 ريال بابت استهلاک خوابگاه واريز نمايند.

4) واريز اجاره بهاي خوابگاه جهت اسکان الزامي بوده که به مبلغ فوق اضافه خواهد شد. نرخ مصوب وزارت علوم در پرتال معاونت دانشجويي قابل رويت مي باشد.

5) دانشجويان کليه مقاطع جهت شرکت در طرح پايش سلامت جسم و روان مي بايست نسبت به تکميل فرآيند ثبت نام از طريق لينکهاي زيراقدام نمايند و ضمندريافت کد رهگيري و چاپ کردن خروجي کارنامه سلامت جسم و روان اين برگه را در در زمان تحويل اصل مدارک ارايه نمايند.

کارنامه سلامت روان:http://portal.saorg.ir/mentalhealth

کارنامه سلامت جسم:http://portal.saorg.ir/physicalhealth

آدرس مرکز مشاوره و بهداشت: پرديس دانشگاه، ساختمان معاونت دانشجويي، طبقه سوم. 01732452303

 

***نکات مهم***

*زمان شروع اسکان در خوابگاه خواهران و برادران 30/06/98 (براساس اولويت) مي باشد.

*دانشجويان متقاضي وام در کليه مقاطع مي بايست هنگام ارائه اصل مدارک، سند تعهد محضري و مدارکي که در فرم سند اعلام شده است را به اداره رفاه تحويل نمايند.

*افتتاح حساب (عابر بانک) در بانك تجارت شعبه دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان پس از مراجعه به دانشگاه (فقط دانشجويان متقاضي وام روزانه)

*پذيرفته شدگان مي بايست با مقطع قبلي خود تسويه حساب کرده (داراي دفترچه اقساط يا تسويه حساب قطعي باشند) و همچنين فاقد بدهي معوقه و يا جريمه باشند.

تلفن تماس در معاونت دانشجويي 01732452300- اداره خوابگاه 01732452309- اداره رفاه 01732450225

 

 

ورود به سیستم 
 
 
پیوندهای مهم 

تشکيلات | امور آموزشي | تحصلات تکميلي | آيين نامه | فرم ها | تقويم آموزشي  | سيستم اساتيد | سيستم دانشجويي
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان - معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي - 1385