منوی اصلی 
Skip Navigation Links
سایر پیوندها 
Skip Navigation Links

اسامی پذیرفته شدگان استعداد درخشان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 99-98

7/7/1398
اسامی تایید شده پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد (استعداد درخشان) به شرح جدول ذیل اعلام می شود. ضمن عرض تبریک به اطلاع می رساند زمان و نحوه ثبت نام طی اطلاعیه های بعدی در سایت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.
 
نام
نام خانوادگی
عنوان رشته محل انتخابی
محمد
سميعي
علوم ومهندسي مرتع *مديريت مرتع
مرضيه
محمدپور كنيمي
علوم ومهندسي اب *ابياري وزهكشي
فاطمه سادات
رضواني
علوم ومهندسي اب *منابع اب
سجاد
موقلانلو
علوم ومهندسي اب *منابع اب
الهام
شمس
اگروتكنولوژي *علوم وتكنولوژي بذر
گيتا
خداپناه
اگروتكنولوژي *علوم علف هاي هرز
ابراهيم
فرشاكريم كشته
اگروتكنولوژي *علوم علف هاي هرز
اتنا
ارباب زايي مقدم
اقتصادكشاورزي *سياست وتوسعه كشاورزي
صفيه السادات
مظفري
اقتصادكشاورزي *اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
اميرحسين
قادري جويباري
اقتصادكشاورزي *اقتصادتوليدومديريت واحدهاي كشاورزي
زينب
طوسي
علوم ومهندسي باغباني *سبزي ها
شهرزاد
وضيعي
علوم ومهندسي باغباني *گياهان زينتي
مينا
خرمي مقدم
علوم ومهندسي باغباني *گياهان زينتي
مبينا
صفري
علوم ومهندسي باغباني *گياهان دارويي
حسين
احتشامي
علوم ومهندسي باغباني *گياهان دارويي
حانيه
احدي
علوم ومهندسي باغباني *توليدمحصولات گلخانه اي
افسانه
اق
ترويج واموزش كشاورزي پايدار*ترويج كشاورزي پايدارومنابع طبيعي
مرضيه
نظري
ترويج واموزش كشاورزي پايدار*نواوري وكارافريني كشاورزي
زهره
غلامي
علوم و مهندسي جنگل *مديريت جنگل
فريبا
سبزي اياز
علوم و مهندسي جنگل *علوم زيستي جنگل
توحيد
قزويني
مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك *شيمي حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
عاليه
طبري
مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك *شيمي حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
نيلوفر
خليلي
مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك *بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
فاطمه
فيض ابادي
علوم دامي *تغذيه طيور
فاطمه
مهرقرباني سياهكل
علوم دامي *تغذيه طيور
يزدان
فراهاني
علوم ومهندسي شيلات *تكثيروپرورش ابزيان
علي رضا
مهري
علوم ومهندسي شيلات *بوم شناسي ابزيان
فاروق
عزيزي
مهندسي صنايع چوب وفراورده هاي سلولزي *صنايع سلولزي
شيوا
شفيعي
علوم ومهندسي صنايع غذايي *فناوری مواد غذايي
انا
ثقفيان
علوم ومهندسي صنايع غذايي *صنايع غذايي
معصومه
الوند
علوم ومهندسي صنايع غذايي *شيمي موادغذايي
نرگس
محمدزاده
علوم ومهندسي صنايع غذايي *فناوري موادغذايي
فاطمه
محمدي
علوم ومهندسي صنايع غذايي *شیمی موادغذايي
فاطمه
احمدي نصرابادي
حشره شناسي كشاورزي
الهام
نظري فندخت
حشره شناسي كشاورزي
سعيد
علي حسيني
بيماري شناسي گياهي
زهرا
قاسمي دستجردي
علوم ومهندسي محيطزيست *مديريت وحفاظت تنوع زيستي
مهلا
الازمني
علوم ومهندسي محيطزيست *ارزيابي وامايش سرزمين
شهلا
صولتي
علوم ومهندسي محيطزيست *الودگي هاي محيطزيست
سيدصاحب
لفته پور
مهندسي مكانيك بيوسيستم *طراحي وساخت
نگين
هاشمي
مهندسي مكانيك بيوسيستم *انرژي هاي تجديدپذير
محمدصادق
خميسي
مهندسي مكانيك بيوسيستم *فناوري پس ازبرداشت
 
 معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 

 

ورود به سیستم 
 
 
پیوندهای مهم 

تشکيلات | امور آموزشي | تحصلات تکميلي | آيين نامه | فرم ها | تقويم آموزشي  | سيستم اساتيد | سيستم دانشجويي
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان - معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي - 1385