منوی اصلی 
Skip Navigation Links
سایر پیوندها 
Skip Navigation Links

اعلام اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون (استعداد درخشان) سال تحصیلی 1397

18/6/1397

اعلام اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون (استعداد درخشان) سال تحصیلی 1397

 

به اطلاع می رساند اسامی متقاضیان کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی 1397 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به شرح جدول ذیل می باشد. لازم به توضیح است، اسامی اعلام شده وارد پرتال سازمان سنجش می گردد و پس از تایید سازمان به عنوان پذیرفته شده دانشگاه تلقی شده و ثبت نام می نمایند.

تذکر مهم: مرجع رسیدگی به شکایات معاونت آموزشی دانشگاه بوده و دانشگاه حق خود را برای بررسی درخواستهای داوطلبان در مورد بازنگری یا اعتراض محفوظ می داند.

در صورت وجود سوال، داوطلبان می توانند در ساعات اداری با شماره تماس 01732251702 (داخلی 307 سرکار خانم کهساری) و یا ایمیل ramezanpours@gau.ac.ir تماس بگیرند.

 

جدول اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی راشد بدون آزمون (استعداد درخشان)  98-1397

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ردیف

نام

نام خانوادگی

عنوان رشته محل انتخابی

1

پرنيا

رحيم سروش

بيوتكنولوژي كشاورزي

2

فاطمه سادات

حسيني

بيوتكنولوژي كشاورزي

3

بيتاسادات

سيدالنگي

علوم ومهندسي شيلات *تكثيروپرورش ابزيان

4

عاطفه

ايري

علوم ومهندسي شيلات *بوم شناسي ابزيان

5

شادي

ميقاني

علوم ومهندسي شيلات *تكثيروپرورش ابزيان

6

شقايق

يوسفي چهاردهي

حشره شناسي كشاورزي

7

مريم

كرمي شنستقي

بيماري شناسي گياهي

8

فاطمه

نوري

بيماري شناسي گياهي

9

صفيه

زيتونلي

حشره شناسي كشاورزي

10

زهرا

باقري فديهه

علوم ومهندسي مرتع *گياهان دارويي وصنعتي

11

رضا

مجيدي

علوم ومهندسي اب *ابياري وزهكشي

12

مهران

نظري

علوم ومهندسي اب *ابياري وزهكشي

13

عليرضا

رجبلو

علوم ومهندسي اب *سازه هاي ابي

14

بيتا

زماني

علوم ومهندسي اب *سازه هاي ابي

15

فريدالدين

خاندردي

علوم ومهندسي اب *منابع اب

16

محمد

طيبي

علوم ومهندسي اب *منابع اب

17

فاطمه

ازادبر

اقتصادكشاورزي *سياست وتوسعه كشاورزي

18

سعيده

گلشني قهرمان

اقتصادكشاورزي *اقتصادمنابع طبيعي ومحيطزيست

19

فاطمه

رستمي

توسعه روستايي

20

ليلا

ديدار

ترويج واموزش كشاورزي پايدار*ترويج كشاورزي پايدارومنابع طبيعي

21

سعيده

فدايي پور

اگروتكنولوژي *فيزيولوژي گياهان زراعي

22

منور

كنعاني

ژنتيك وبه نژادي گياهي

23

رمضانعلي

پورعلي

ژنتيك وبه نژادي گياهي

24

سيدحميدرضا

باقري

اگروتكنولوژي *علوم وتكنولوژي بذر

25

زينب

نصراله نژادقمي

لوم ومهندسي باغباني *گياهان دارويي

26

فاطمه زهرا

مير

علوم ومهندسي باغباني *سبزي ها

27

زهرا

مومن يساقي

علوم ومهندسي باغباني *درختان ميوه

29

فاطمه

فخرفاطمي

مديريت منابع خاك *فيزيك وحفاظت خاك

30

عادله

مومن

مديريت منابع خاك *منابع خاك وارزيابي اراضي

31

عاطفه

فيض ابادي

علوم دامي *تغذيه دام

32

سارا

فرصياد

علوم دامي *فيزيولوژي دام وطيور

33

مبينا

حسيني اتراچالي

علوم دامي *ژنتيك واصلاح دام وطيور

34

فايزه

كياحسيني

علوم دامي *تغذيه طيور

35

پانيذ

كاوسي

علوم ومهندسي صنايع غذايي *فناوري موادغذايي

36

منا

مسلمي

علوم ومهندسي صنايع غذايي *زيست فناوري موادغذايي

37

سمانه

ملايي تواني

علوم ومهندسي صنايع غذايي *صنايع غذايي

38

مرضيه

نظري

علوم ومهندسي صنايع غذايي *شيمي موادغذايي

39

مصطفي

قارزي

مهندسي مكانيك بيوسيستم *انرژي هاي تجديدپذير

40

محمد

علي ابادي

مهندسي مكانيك بيوسيستم *طراحي وساخت

41

سجاد

جعفرزاده

مهندسي مكانيك بيوسيستم *فناوري پس ازبرداشت

42

رضوان

مقدري

علوم ومهندسي محيطزيست *ارزيابي وامايش سرزمين

43

مباركه

نوبخت كفشگيري

علوم ومهندسي محيطزيست *الودگي هاي محيطزيست

44

فاطمه

رحم زاده قره قنات

علوم ومهندسي محيطزيست *ارزيابي وامايش سرزمين

45

مهناز

طهمزي

علوم ومهندسي محيطزيست *مديريت وحفاظت تنوع زيستي

46

ندا

مسعودي

علوم ومهندسي جنگل *مديريت جنگل

47

منيره

هلاكو

مهندسي صنايع چوب وفراورده هاي سلولزي *حفاظت واصلاح

 

با آرزوی موفقیت

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

ورود به سیستم 
 
 
پیوندهای مهم 

تشکيلات | امور آموزشي | تحصلات تکميلي | آيين نامه | فرم ها | تقويم آموزشي  | سيستم اساتيد | سيستم دانشجويي
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان - معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي - 1385