منوی اصلی 
Skip Navigation Links
سایر پیوندها 
Skip Navigation Links

اطلاعیه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1397

30/2/1397

*به نام خدا*

اطلاعیه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی

آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1397

با توجه به آیین­ نامه پذیرش دانشجو در دوره دکتری (Ph.D)، پذیرش دانشجو در این آزمون شامل اجرای فرایند دو مرحله­ ای خواهد بود که اجرای این مراحل مطابق با آیین­ نامه ابلاغی شماره 1395/1/28و نامه شماره 3768 مورخ 1397/2/1 صورت خواهد گرفت. مرحله اول مربوط به سنجش علمی بوده که برگزاری آزمون آن توسط سازمان سنجش آموزش کشور صورت گرفته است و مرحله دوم آن شامل بررسی سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی داوطلبان است که توسط دانشگاه ­های پذیرنده دانشجو صورت می­گیرد. در راستای اجرای مرحله دوم موارد ذیل را به اطلاع داوطلبان می رساند.

1-     حد نصاب دانشگاه:

داوطلبان حاضر در جلسه آزمون که برای آنها کارنامه مرحله اول (سنجش علمی) توسط سازمان سنجش آموزش کشور صادر شده است و نسبت به انتخاب رشته اقدام نموده ­اند، در صورت دارا بودن حدنصاب مطابق کارنامه کد رشته محل­ های انتخابی می ­توانند با توجه به اطلاعیه­ ای که در سایت دانشگاه به نشانی http://www.gau.ac.ir  منتشر می ­شود در تاریخ مقرر برای ارزیابی تخصصی به دانشگاه مراجعه نمایند.

شایان ذکر است حد نصاب لازم برای داوطلبان دارای سهمیه ایثارگر 70 درصد و برای داوطلبان دارای سهمیه رزمندگان و مربیان حائز شرایط 80 درصد حد نصاب اعلام شده برای داوطلبان آزاد می ­باشد که وضعیت آنها در کارنامه درج شده است.

 

2-     برنامه زمانی ارزیابی تخصصی:

جدول شماره (1): کد رشته محل­های مورد پذیرش دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و تاریخ مراجعه حائزین شرایط  ورود به مرحله ارزیابی تخصصی (مصاحبه)

ردیف

كد رشته امتحاني

نام رشته امتحاني

كد رشته محل

نام رشته*گرايش

دوره

ظرفيت

تاريخ مصاحبه

1

2401

علوم و مهندسی محيط زيست

4437

*علوم و مهندسی محيط زيست

روزانه

3

7 خرداد

2

2401

علوم و مهندسی محيط زيست

4443

*علوم و مهندسی محيط زيست

نوبت دوم

3

7 خرداد

3

2406

علوم و مهندسي باغباني

4507

علوم و مهندسي باغباني*اصلاح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني

روزانه

3

20 خرداد

4

2406

علوم و مهندسي باغباني

4522

علوم و مهندسي باغباني*اصلاح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني

نوبت دوم

1

20 خرداد

5

2406

علوم و مهندسي باغباني

4494

علوم و مهندسي باغباني*فيزيولوژي توليد و پس از برداشت گياهان باغباني

روزانه

3

20 خرداد

6

2406

علوم و مهندسي باغباني

4516

علوم و مهندسي باغباني*فيزيولوژي توليد و پس از برداشت گياهان باغباني

نوبت دوم

3

20 خرداد

7

2412

علوم و مهندسي صنايع غذايي

4552

علوم و مهندسي صنايع غذايي*زيست فناوري موادغذايي

روزانه

2

20 خرداد

8

2412

علوم و مهندسي صنايع غذايي

4566

علوم و مهندسي صنايع غذايي*زيست فناوري موادغذايي

نوبت دوم

1

20 خرداد

9

2412

علوم و مهندسي صنايع غذايي

4536

علوم و مهندسي صنايع غذايي*شيمي موادغذايي

روزانه

2

20 خرداد

10

2412

علوم و مهندسي صنايع غذايي

4559

علوم و مهندسي صنايع غذايي*شيمي موادغذايي

نوبت دوم

1

20 خرداد

11

2412

علوم و مهندسي صنايع غذايي

4531

علوم و مهندسي صنايع غذايي*صنايع غذايي

روزانه

3

20 خرداد

12

2412

علوم و مهندسي صنايع غذايي

4556

علوم و مهندسي صنايع غذايي*صنايع غذايي

نوبت دوم

3

20 خرداد

13

2412

علوم و مهندسي صنايع غذايي

4545

علوم و مهندسي صنايع غذايي*فناوري موادغذايي

روزانه

3

20 خرداد

14

2412

علوم و مهندسي صنايع غذايي

4562

علوم و مهندسي صنايع غذايي*فناوري موادغذايي

نوبت دوم

1

20 خرداد

15

2418

مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی

4607

مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی*کامپوزیت‌های لیگنوسلولزی

روزانه

3

8 خرداد

16

2418

مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی

4609

مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی*کامپوزیت‌های لیگنوسلولزی

نوبت دوم

3

8 خرداد

17

2419

مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی

4612

مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی*صنايع سلولزی

روزانه

3

7 خرداد

18

2419

مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی

4614

مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی*صنايع سلولزی

نوبت دوم

3

7 خرداد

19

2420

مديريت حاصل­خيزي و زيست فناوري خاك

4631

مديريت حاصل­خيزي و زيست فناوري خاك*بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

روزانه

2

12 خرداد

20

2420

مديريت حاصل­خيزي و زيست فناوري خاك

4639

مديريت حاصل­خيزي و زيست فناوري خاك*بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

نوبت دوم

1

12 خرداد

21

2420

مديريت حاصل خيزي و زيست فناوري خاك

4624

مديريت حاصل خيزي و زيست فناوري خاك*شيمي، حاصل‌خيزي خاك و تغذيه گياه

روزانه

3

12 خرداد

22

2420

مديريت حاصل خيزي و زيست فناوري خاك

4635

مديريت حاصل خيزي و زيست فناوري خاك*شيمي، حاصل‌خيزي خاك و تغذيه گياه

نوبت دوم

3

12 خرداد

23

2421

مديريت منابع خاك

4657

مديريت منابع خاك*منابع خاك و ارزيابي اراضي

روزانه

2

12 خرداد

24

2421

مديريت منابع خاك

4666

مديريت منابع خاك*منابع خاك و ارزيابي اراضي

نوبت دوم

1

12 خرداد

25

2421

مديريت منابع خاك

4649

مديريت منابع خاك*فيزيك و حفاظت خاك

روزانه

3

12 خرداد

26

2421

مديريت منابع خاك

4662

مديريت منابع خاك*فيزيك و حفاظت خاك

نوبت دوم

2

12 خرداد

27

2424

علوم دامي

4689

علوم دامي*تغذيه دام

روزانه

2

21 خرداد

28

2424

علوم دامي

4739

علوم دامي*تغذيه دام

نوبت دوم

1

21 خرداد

29

2424

علوم دامي

4723

علوم دامي*تغذيه طیور

روزانه

3

21 خرداد

30

2424

علوم دامي

4752

علوم دامي*تغذيه طیور

نوبت دوم

3

21 خرداد

31

2424

علوم دامي

4673

علوم دامي*فيزيولوژي دام  و طیور

روزانه

3

21 خرداد

32

2424

علوم دامي

4732

علوم دامي*فيزيولوژي دام  و طیور

نوبت دوم

2

21 خرداد

33

2427

علوم و مهندسي آب

4777

علوم و مهندسي آب*آبياري و زهكشي

روزانه

3

12 خرداد

34

2427

علوم و مهندسي آب

4784

علوم و مهندسي آب*آبياري و زهكشي

نوبت دوم

3

12 خرداد

35

2428

علوم و مهندسي آب

4799

علوم و مهندسي آب*سازه­هاي آبي

روزانه

3

9 خرداد

36

2428

علوم و مهندسي آب

4806

علوم و مهندسي آب*سازه­هاي آبي

نوبت دوم

3

9 خرداد

37

2431

ژنتيك و به­نژادي گياهي

4849

*ژنتيك و به­نژادي گياهي

روزانه

3

19 خرداد

38

2431

ژنتيك و به­نژادي گياهي

4858

*ژنتيك و به­نژادي گياهي

نوبت دوم

3

19 خرداد

39

2432

آگروتکنولوژی

4907

آگروتکنولوژی*اکولوژی گیاهان زراعی

روزانه

3

22 خرداد

40

2432

آگروتکنولوژی

4933

آگروتکنولوژی*اکولوژی گیاهان زراعی

نوبت دوم

3

22 خرداد

41

2432

آگروتکنولوژی

4881

آگروتکنولوژی*فیزیولوژی گیاهان زراعی

روزانه

3

22 خرداد

42

2432

آگروتکنولوژی

4922

آگروتکنولوژی*فیزیولوژی گیاهان زراعی

نوبت دوم

3

22 خرداد

43

2440

بيماري­شناسي گياهي

5032

*بيماري­شناسي گياهي

روزانه

3

12 خرداد

44

2440

بيماري­شناسي گياهي

5041

*بيماري­شناسي گياهي

نوبت دوم

3

12 خرداد

45

2441

علوم و مهندسی جنگل

5047

علوم و مهندسی جنگل*مدیریت جنگل

روزانه

3

19 خرداد

46

2441

علوم و مهندسی جنگل

5052

علوم و مهندسی جنگل*مدیریت جنگل

نوبت دوم

1

19 خرداد

47

2443

علوم و مهندسی جنگل

5063

علوم و مهندسی جنگل*علوم زیستی جنگل

روزانه

3

5 خرداد

48

2443

علوم و مهندسی جنگل

5070

علوم و مهندسی جنگل*علوم زیستی جنگل

نوبت دوم

3

5 خرداد

49

2444

علوم و مهندسی شیلات

5080

علوم و مهندسی شیلات*بوم‌شناسي آبزيان

روزانه

2

20 خرداد

50

2444

علوم و مهندسی شیلات

5087

علوم و مهندسی شیلات*بوم‌شناسي آبزيان

نوبت دوم

1

20 خرداد

51

2444

علوم و مهندسی شیلات

5075

علوم و مهندسی شیلات*تکثیر و پرورش آبزيان

روزانه

3

20 خرداد

52

2444

علوم و مهندسی شیلات

5085

علوم و مهندسی شیلات*تکثیر و پرورش آبزيان

نوبت دوم

3

20 خرداد

53

2445

علوم و مهندسی شیلات

5093

علوم و مهندسی شیلات*فراوري محصولات شيلاتي

روزانه

3

8 خرداد

54

2445

علوم و مهندسی شیلات

5097

علوم و مهندسی شیلات*فراوري محصولات شيلاتي

نوبت دوم

3

8 خرداد

55

2447

علوم و مهندسی شیلات

5098

علوم و مهندسی شیلات*صید و بهره‌برداري آبزیان

روزانه

3

9 خرداد

56

2447

علوم و مهندسی شیلات

5101

علوم و مهندسی شیلات*صید و بهره‌برداري آبزیان

نوبت دوم

3

9 خرداد

57

2448

علوم و مهندسي مرتع

5108

*علوم و مهندسي مرتع

روزانه

3

9 خرداد

58

2448

علوم و مهندسي مرتع

5112

*علوم و مهندسي مرتع

نوبت دوم

3

9 خرداد

59

2449

مديريت و كنترل بيابان

5116

* مديريت و كنترل بيابان

روزانه

3

19 خرداد

60

2449

مديريت و كنترل بيابان

5122

* مديريت و كنترل بيابان

نوبت دوم

3

19 خرداد

61

2450

علوم و مهندسي آبخيز

5140

علوم و مهندسي آبخيز*مدیریت حوزه‌های آبخیز

روزانه

3

13 خرداد

62

2450

علوم و مهندسي آبخيز

5151

علوم و مهندسي آبخيز*مدیریت حوزه‌های آبخیز

نوبت دوم

2

13 خرداد

63

2450

علوم و مهندسي آبخيز

5132

علوم و مهندسي آبخيز*حفاظت آب و خاک

روزانه

3

13 خرداد

64

2450

علوم و مهندسي آبخيز

5146

علوم و مهندسي آبخيز*حفاظت آب و خاک

نوبت دوم

3

13 خرداد

 

 

این دانشگاه برنامه ثبت نام آنلاین ندارد از این رو لازم است داوطلبان با همراه داشتن مدارک در زمان های تعیین شده در جدول فوق جهت مصاحبه به دانشکده­ های مربوطه مراجعه نمایند. داوطلبان تنها در تاریخ­ های قید شده در جدول که همه آنها منطبق با تاریخ­ های تعیین شده توسط سازمان سنجش می­ باشند مراجعه نمایند. ساعت حضور داوطلبان در دانشکده از 8 صبح می ­باشد، مگر آنکه دانشکده ساعت دیگری را با داوطلبان هماهنگ کرده باشد.

3-    مدارک مورد نیاز:

-        تکمیل و تهیه پرینت از  فرم شماره 1 (از همین سطر ابتدا ذخیره کنید)

-        اصل شناسنامه و کارت ملی و تصویری از تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی

-        تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1397

-        اصل مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و تاییدیه ریزنمرات هر دو مقطع

تبصره 1- آن دسته از داوطلبان که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می ­باشند علاوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته می ­بایست اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.

تبصره 2- آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ 97/6/31 در مقاطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه­ای فارغ­ التحصیل خواهند شد، می ­بایست اصل گواهی تاییدشده توسط دانشگاه محل تحصیل مربوط به معدل واحدهای گذرانده تا تاریخ 96/11/30 را همراه داشته و ارایه نمایند.

-        تمامی مدارک پژوهشی و آموزشی نام برده شده در فرم شماره 1

-        اصل فیش بانکی به مبلغ 600000 ریال (شصت هزار تومان) بابت هزینه شرکت در یک مصاحبه واریز شده به حساب شماره 3150062380 بانک تجارت شعبه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به نام درآمدهای متفرقه دانشگاه (افرادی که متقاضی شرکت در مصاحبه گرایش دیگر هستند بایستی به تعداد جلسات مصاحبه فیش واریزی ارائه دهند)

-        اصل حکم کارگزینی برای داوطلبان حائز شرایط سهمیه مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

-        ارائه اصل و تحویل کپی مدارک مربوط به دارندگان سهمیه ایثارگر و رزمنده

4- شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان :

-        احراز تمامی شرایط اعلامی در دفترچه شماره (1) و (2) آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1397 الزامی است.

-        شرکت در تمامی مراحل ارزیابی تخصصی اعلام شده در این اطلاعیه (اعم از آزمون کتبی، مصاحبه و ....) برای تمامی متقاضیان برای پذیرش نهایی الزامی می­باشد.  

 

5- شرایط اختصاصی دانشگاه :

-        این دانشگاه آزمون کتبی برگزار نمی ­کند با این­حال در برخی از رشته یا گرایش­ های این دانشگاه ممکن است بخشی از امتیاز مصاحبه به نتیجه یک امتحان کوتاه در روز مصاحبه اختصاص یابد که جزیی از مصاحبه می­ باشد و از آن به عنوان غربال ورود به مصاحبه استفاده نمی ­شود.

-        برای رتبه­ های برتر از نظر امتیاز کل چنانچه این دانشگاه را برای ادامه تحصیل انتخاب نمایند امتیازات ویژه در نظر گرفته شده است.

 

6-  محل برگزاری مصاحبه یا آزمون تخصصی:

گرگان- میدان بسیج پردیس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان- دانشکده های مربوطه.

تلفن­های تماس دانشکده ها:

-        شیلات و محیط زیست، مرتع و آبخیزداری: 32427040 017

-        علوم جنگل، مهندسی چوب و کاغذ: 32427050 017

-        علوم دامی: 32440093 017

-        تولید گیاهی: 32437618 017

-        مهندسی آب و خاک، صنایع غذایی: 32425655 017 

خواهشمند است چنانچه سوالی دارید صرفا با شماره های فوق تماس بگیرید

 

7- نحوه درخواست پذیرش از دانشگاه:

همانگونه که اشاره شد، این دانشگاه برنامه آنلاین ثبت نام ندارد از این رو لازم است داوطلبان با همراه داشتن مدارک در زمان­ های تعیین شده در جدول فوق جهت مصاحبه به دانشکده­ های مربوطه مراجعه نمایند. چنانچه در رشته یا گرایشی برنامه محدودتری برای مصاحبه وجود داشته باشد با داوطلبان از طریق شماره تماس داوطلب (اعلام شده به سازمان سنجش) هماهنگ خواهد شد.

هرگونه تغییر یا اصلاح احتمالی در نحوه برگزاری یا اعلام نتایج متعاقب از طریق سایت معاونت آموزشی دانشگاه اعلام خواهد شد.  به داوطلبان توصیه می ­شود برای اطلاع از آخرین تغییرات، سایت دانشگاه را مرتبا چک نمایند.

تذکرمهم: اسامی کلیه داوطلبانی که مرحله بررسی سوابق علمی و ارزیابی تخصصی را با موفقیت به اتمام برسانند و در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه قرار گیرند در موعد مقرر در سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.

داوطلبان توجه داشته باشند که پذیرش آنها بصورت مشروط بوده و پذیرش نهایی و قطعی منوط به تایید صلاحیت عمومی آنها از سوی دبیرخانه گزینش دانشجو خواهد بود.

 

با آرزوی موفقیت- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه       

 

 

ورود به سیستم 
 
 
پیوندهای مهم 

تشکيلات | امور آموزشي | تحصلات تکميلي | آيين نامه | فرم ها | تقويم آموزشي  | سيستم اساتيد | سيستم دانشجويي
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان - معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي - 1385