منوی اصلی 
Skip Navigation Links
سایر پیوندها 
Skip Navigation Links

شيوه نامه جذب و حمايت از فرصت كوتاه مدت داخلي دانشجويان دكتري به ميزباني دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

16/7/1396

شيوه نامه جذب و حمايت از فرصت كوتاه مدت داخلي دانشجويان دكتري به ميزباني دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان به همراه فرم هاي مربوطه و نمودار گردش كار كه در تاريخ 96/7/2 در هيات رييسه دانشگاه به تصويب رسيده جهت استفاده متقاضیان در سایت قرار داده شده است. اين شيوه نامه براي كليه دانشجوياني كه دانشگاه ما را به عنوان ميزبان فرصت كوتاه مدت داخل انتخاب نموده اند قابل اجرا مي باشد

فرم ها

فرم گردش کار

شیوه نامه

ورود به سیستم 
 
 
پیوندهای مهم 

تشکيلات | امور آموزشي | تحصلات تکميلي | آيين نامه | فرم ها | تقويم آموزشي  | سيستم اساتيد | سيستم دانشجويي
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان - معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي - 1385