منوی اصلی 
Skip Navigation Links
سایر پیوندها 
Skip Navigation Links

اطلاعیه پذیرش استعدادهای درخشان و برگزیدگان علمی (پذیرش بدون آزمون) در دوره دکتری تخصصی (PhD) برای سال تحصیلی 97-1396

23/3/1396

با استعانت از ایزد منان به منظور توسعه دوره­های تحصیلات تکمیلی و در راستای تربیت نیروی انسانی محقق و متخصص، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برای سال تحصیلی 97-1396 براساس ابلاغیه نامه شماره 7671/س مورخ 14/2/1395 و 15-2-95 (صفحه اول و دوم) ریاست محترم سازمان سنجش آموزش کشور و   آیین­ نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره ­های تحصیلی بالاتر مصوب 27/3/1393  شورای هدایت استعدادهای درخشان از میان برگزیدگان علمی­  در هر یک از رشته­ های زير با رعایت شرایط مندرج در اين اطلاعيه و مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ  21-3-96 دانشجوی دکتری تخصصی می­ پذیرد

  

 جدول رشته /گرایشهای مورد پذیرش دانشگاه:

نام رشته امتحاني

نام رشته*گرايش

تاريخ مصاحبه

محيط زيست

محيط زيست *امايش محيط زيست

28-4-96

علوم ومهندسي باغباني

علوم ومهندسي باغباني *اصلاح وبيوتكنولوژي گياهان باغباني

28-4-96

علوم ومهندسي باغباني

علوم ومهندسي باغباني *فيزيولوژي توليدوپس ازبرداشت گياهان باغباني

28-4-96

علوم ومهندسي صنايع غذايي

علوم ومهندسي صنايع غذايي *زيست فناوري موادغذايي

28-4-96

علوم ومهندسي صنايع غذايي

علوم ومهندسي صنايع غذايي *شيمي موادغذايي

28-4-96

علوم ومهندسي صنايع غذايي

علوم ومهندسي صنايع غذايي *صنايع غذايي

28-4-96

علوم ومهندسي صنايع غذايي

علوم ومهندسي صنايع غذايي *فناوري موادغذايي

28-4-96

فراورده هاي چندسازه چوب

فراورده هاي چندسازه چوب 

28-4-96

صنايع خميروكاغذ

صنايع خميروكاغذ*-

28-4-96

مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك

مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك

28-4-96

مديريت منابع خاك

مديريت منابع خاك

28-4-96

علوم دامي

تغذيه دام

28-4-96

علوم دامي

فيزيولوژي دام

28-4-96

علوم ومهندسي آب -ابياري وزهكشي

علوم ومهندسي آب *ابياري وزهكشي

28-4-96

علوم ومهندسي اب -سازه هاي ابي

علوم ومهندسي اب *سازه هاي ابي

28-4-96

ژنتيك وبه نژادي گياهي

ژنتيك وبه نژادي گياهي *-

28-4-96

زراعت

زراعت *-

28-4-96

بيماري شناسي گياهي

بيماري شناسي گياهي *-

28-4-96

علوم جنگل -جنگلداري ومسائل اقتصادي

علوم جنگل *جنگل داري

28-4-96

علوم جنگل -جنگل شناسي

علوم جنگل *جنگل شناسي واكولوژي جنگل

28-4-96

تكثيروپرورش ابزيان

تكثيروپرورش ابزيان *-

28-4-96

شيلات عمل آوري

شيلات *عمل اوري فراورده هاي شيلاتي

28-4-96

شيلات -توليدوبهره برداري

شيلات *توليدوبهره برداري

28-4-96

علوم ومهندسي مرتع

علوم ومهندسي مرتع *-

28-4-96

مديريت وكنترل بيابان

مديريت وكنترل بيابان *-

28-4-96

علوم ومهندسي ابخيزداري

علوم ومهندسي ابخيزداري *اب

28-4-96

 

الف- شرایط عمومی:

داوطلبان می­بایست همه ی شرایط ذیل را داشته باشند:

1-   اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2-   التزام به قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران.

3-   عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروه­های محارب و عدم هواداری از آن­ها.

4-   نداشتن سوء پیشینه به تشخیص مراجع ذیصلاح.

5-   نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد.

ب- شرایط و ضوابط  اختصاصی:

 داوطلبان در صورت احراز و رعايت شرايط  اين اطلاعيه و بندهاي زير مي­ توانند در رقابت پذیرش بدون آزمون دوره دكتري تخصصي این دانشگاه شرکت نمایند. از میان متقاضیانی که مدارک خود را ارسال ارسال کرده اند تنها داوطلبانی  برای مصاحبه دعوت خواهند شد که شرایط اولیه شرکت در آزمون را احراز کرده باشند.

         شرایط لازم :

 داوطلبان لازم است  دانش آموخته  ویا دانشجوی سال آخر کارشناسی ارشد داخل کشور و  رشته آنان متناسب با رشته مورد تقاضا (به تشخیص گروه تخصصی مربوطه دانشگاه باشد.

o       دارندگان مدرک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد مشمول اين اطلاعيه نيستند.

o       دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره­ های دکتری تخصصی مشمول اين اطلاعيه نيستند.

o       دانشجویان جاری دوره کارشناسی ارشد متقاضی پذیرش بایستی تا 31-6-96 13دانش آموخته شوند.

o       داشتن میانگین کل 16 (همتراز شده) و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل 17 (همترازشده) و بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد شرط ورود به رقابت می باشد. محاسبه همترازی معدل با مراجعه یا تماس با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه قابل انجام است.

o       بیش از دوسال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد یعنی با توجه به تاریخ  فراخوان ،  از بیست و سوم خرداد ماه 1394  به بعد فارغ التحصیل شده باشند.

o       کسب حداقل 60 امتیاز از مجموع فعالیتهای آموزشی، پژوهشی ومصاحبه مطابق جدول ارزشیابی و راهنمای امتیاز دهی پیوست (فرم شماره 4) و کسب حداقل 7 امتیاز از مجموع ردیف 1  بخش امتیازات پژوهشی الزامی است).

o       داشتن نمره زبان معتبر اگرچه امتیاز آور است اما در این مرحله الزامی نمی باشد. پس از قبولی، کسب حداقل نمره 50 از آزمون زبان MCHE یا معادل آن در سایر آزمونهای  معتبر قبل از آزمون جامع دکتری (مطابق با آیین نامه دوره دکتری و شیوه نامه دانشگاه) الزامی است. بنا براین پذیرش داوطلب  تا کسب نمره زبان همچنان به صورت مشروط خواهد بود.

o       نحوه امتیاز دهی به داوطلبان در هریک از ردیف های جداول ارزشیابی، بر اساس آیین نامه ارائه تسهیلات و مطابق با جدول ارزشیابی و راهنمای امتیازدهی مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه خواهد بود.

o       دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه های غیردولتی- غیر انتفاعی و پردیس های بین الملل ( خودگردان) مجاز به استفاده از این آیین نامه پذیرش استعداد های درخشان دوره دکتری نیستند. 

o       پذیرش داوطلبان حائز شرایط این آیین نامه بدون پرداخت شهریه تحصیلی است.

o       تغییر رشته یا تغییر محل تحصیل افراد پذیرفته شده براساس این آیین نامه مجاز نیست.

پ- نکات مهم:

1-      مرجع اطلاع رسانی، سایت معاونت آموزشی دانشگاه به آدرس http://amoozesh.gau.ac.ir/Default.aspx?main=30 میباشد و تاریخ مصاحبه برای کلیه رشته ها 28/4/1396 ساعت 8 صبح می باشد.

2-      وجه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نخواهند شد.

3-      پذیرفته شدگان این دانشگاه به صورت تمام وقت در دوره دکتری اشتغال به تحصیل خواهند داشت و مشمول کلیه مقررات آموزشی و انضباطی دانشگاه خواهند بود.

4-      پذیرفته ­شدگانی که در استخدام دستگاه ­های دولتی هستند باید مدارک لازم مبنی بر موافقت با تحصیل تمام وقت یا ماموریت تحصیلی را در روز ثبت نام و براي شروع به تحصيل ارائه نمایند.

5-    چنانچه در هر یک از مراحل ثبت­ نام، برگزاری مصاحبه و تحصیل در دانشگاه مشخص گردد که داوطلب واجد هر یک از شرایط مندرج در این آگهی نبوده است بلافاصله از شرکت در مصاحبه و یا ادامه تحصیل وی جلوگیری بعمل خواهد آمد و مطابق مقررات با وی رفتارخواهد شد.

6-      دانشگاه ملزم به تکمیل ظرفیت رشته و گرایش نیست و بديهي است ارسال مدارك و يا دعوت به مصاحبه و انجام مصاحبه هيچ حقي را براي داوطلب در خصوص پذيرش نهايي در دانشگاه ايجاد نمي­كند.

7-     گواهی  فعالیت های پژوهشی نظیر  چاپ يا پذيرش مقالات، ثبت اختراع و ...  مورد نظر اين اطلاعيه مي­بايست حداكثر تا تاریخ فراخوان یعنی  23-3-96  صادر شده باشد. به گواهی های صادر شده پس از این تاریخ امتیاز داده نخواهد شد.

8-      رشته و گرایش تحصیلی دوره کارشناسی ارشد داوطلب می­بایست با رشته و گرایش تحصیلی مورد تقاضا متناسب باشد و تشخیص این تناسب با دانشگاه خواهد بود.در صورتی که داوطلب متقاضی پذیرش دربیش از یک رشته/گرایش باشد ملزم به پرداخت وجه ثبت نام اضافی خواهد بود.

9-   داوطلب می­بایست امتياز لازم را در روز مصاحبه كسب نمايد.

10-   مدارک مربوط به سوابق علمی آموزشی و پژوهشی مانند پایان­ نامه، کتب، مقالات چاپ شده، تحقیقات انجام شده و نظایر آن  طبق فرم  شماره 5  و به ترتیب تنظیم و ارائه شوند. داوطلب باید بتواند صحت و اصالت مدارک ارائه شده را به هر نحو که گروه مصاحبه کننده تشخیص دهد اثبات نماید. بدیهی است دانشگاه مدارکی را خواهد پذیرفت که اصالت آنها را (از طریق اطلاعات موجود در سامانه های معتبر جستجو و یا ارائه اصل مدارک) قابل تایید بداند. 

 

ت-مدارک مورد نیاز:

اصل مدرک کارشناسی و کپی آن

اصل مدرک کارشناسی ارشد و کپی ان

اصل شناسنامه و کپی از همه صفحات

اصل کارت ملی و کپی هردو طرف

عکس پرسنلی یک قطعه

کپی  مقالات و سایر فعالیتهای پژوهشی

اصل فیش بانکی به مبلغ 750000  ریال ( هفتاد و پنج هزار تومان) بابت هزینه شرکت در یک مصاحبه واریز شده به حساب  شماره 3150062380   بانک تجارت شعبه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بنام درآمد های متفرقه دانشگاه

داوطلب می بایست کپی مدارک فوق را تهیه و به همراه فرمهای زیر  به آدرس دانشکده های مربوطه پست نماید و اصل آنها را در روز مصاحبه به همراه داشته باشد.

        فرم شماره 1 (تقاضانامه ثبت نام)، فرم شماره 2 (فرم مخصوص تعهد حضور تمام وقت در طول دوره دکتری) که توسط داوطلب تکمیل و امضا شده باشد و فرم شماره 3 (صرفا برای دانشجویان شاغل به تحصیل) که توسط مراجع مربوطه تایید شده باشد و فرم شماره 4 ( جدول ارزشیابی و راهنمای  امتیاز دهی ویژه داوطلبان پذیرش دکتری بدون آزمون 96)و فرم شماره 5 (مخصوص درج فعالیتهای پژوهشی و آموزشی و مصاحبه)    قابل دانلود از همین اطلاعیه که بایستی تکمیل، پرینت و امضاء شوند.

 

  همراه داشتن  یک نسخه از پایان نامه کارشناسی ارشد (برای فارغ التحصیلان)  یک نسخه پروپوزال مصوب و اصل کلیه مدارک موردنیار در روز مصاحبه الزامی است.

 تذکر مهم:

به  داوطلبان توصیه می شود با مطالعه دقیق این اطلاعیه و پس از اطمینان از دارا بودن تمام شرایط، ثبت نام نموده و وارد رقابت شوند در غیر اینصورت دانشگاه تعهدی در قبال وجه پرداختی، زمان صرف شده وسایر هزینه های داوطلب نخواهد داشت.

مراحل ثبت نام:

1-     دانلود، تکمیل و تهیه پرینت از فرمهای مربوطه

2-    تهیه کپی ازمدارک آموزشی وپژوهشی

3-    ارسال یک بسته شامل همه مدارک و فرمها از طریق پست پیشتاز به آدرس دانشکده مربوطه حد اکثر تا تاریخ 17-4-96 (تحویل به  پست)

4-    شرکت درمصاحبه در تاریخ 28-4-96 (فهرست افراد حائز شرایط اولیه برای شرکت در  مصاحبه از طریق همین سامانه اعلام خواهد شد)

آدرس و تلفن دانشکده ها:

آدرس ارسال مدارک و محل برگزاری مصاحبه:

گرگان- میدان بسیج پردیس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان- دانشکده های مربوطه.

-شیلات و محیط زیست، مرتع و آبخیزداری: 32427040 017

- علوم جنگل، مهندسی چوب و کاغذ: 32427050 017

-علوم دامی: 32440093 017

- تولید گیاهی: 32437618 017

-مهندسی آب و خاک، صنایع غذایی: 32425655 017 

 

لطفا بر روی بسته بنویسید "مربوط به دکترای بدون آزمون 96"

 با آرزوی موفقیت: معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

 

ورود به سیستم 
 
 
پیوندهای مهم 

تشکيلات | امور آموزشي | تحصلات تکميلي | آيين نامه | فرم ها | تقويم آموزشي  | سيستم اساتيد | سيستم دانشجويي
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان - معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي - 1385