منوی اصلی 
Skip Navigation Links
سایر پیوندها 
Skip Navigation Links

اطلاعیه پذیرش دانشجوی بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 97-1396

10/3/1396

بسمه تعالی
اطلاعیه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پذیرش دانشجوی بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی97 -1396


دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در خصوص پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشددر نظر دارد برای سال تحصیلی 97-1396 بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان به شماره 77948/21 مورخ 5/5/1393 و ابلاغیه شماره 140036 /2مورخ 4/7/1395  وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین بر اساس ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد از بین دانشجویان مقطع کارشناسی (ورودی سال تحصیلی 93-1392) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان که در طی 6 نیم سال تحصیلی با گذراندن حداقل سه چهارم  واحد درسی جزو 10 درصد برتر هم ورودی و هم رشته خود باشند و تا تاریخ 31/6/1396 حداکثر طی 8 نیمسال فارغ التحصیل گردند دانشجو بپذیرد.
نحوه تقاضا و ارسال مدارک ثبت نام:
1.تکمیل فرم شماره 1 توسط داوطلب (قابل دانلود)
2.اصل فیش بانکی به مبلغ( 250000هزار ریال، بیست و پنج هزارتومان) به حساب درآمدهای متفرقه دانشگاه به شماره حساب 3150062380 بانک تجارت شعبه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
داوطلبان باید کلیه مدارک لازم را حداکثر تا پایان وقت اداری 25/3/1396 از طریق پست پیشتاز به آدرس گرگان- خیابان شهید بهشتی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی: مربوط به پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد 96 ارسال نمایند. توضیحاً جهت کسب اطلاعات بیشتر ( آیین نامه و اصلاحیه ) مربوط به پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در سایت سازمان سنجش و سایت دانشگاه قابل مشاهده است.
تذکر:
الف-مدارک حتماً از طریق پست ارسال گردد و به مدارکی که حضوری، ناقص یا پس از مهلت مقرر پست شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ب-پذیرش قطعی دانشجو منوط به به تایید نهایی سازمان سنجش آموزش کشور است.
پ-پذیرش فقط در رشته های مرتبط در صورت وجود ظرفیت انجام می­گیرد.
ت-تغییر رشته و تغییر محل تحصیل امکان پذیر نمی باشد.
ث-مدارک ارسالی به هیچ وجه عودت داده نخواهد شد.
ج-پذیرش فقط از دانشجویان مقطع کارشناسی همین دانشگاه خواهد بود.

 

ورود به سیستم 
 
 
پیوندهای مهم 

تشکيلات | امور آموزشي | تحصلات تکميلي | آيين نامه | فرم ها | تقويم آموزشي  | سيستم اساتيد | سيستم دانشجويي
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان - معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي - 1385