منوی اصلی 
Skip Navigation Links
سایر پیوندها 
Skip Navigation Links
بازگشت به لیست فرم ها

لیست فرمهای ويژه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی های 1391 (آموزشی-پژوهشی)
عنوان PDF Word 2003 Word 2007
تعهدنامه  
راهنمای منبع نویسی فارسی - نمونه پیشنهادی 
سوال های متداول دوره کارشناسی ارشد 
فرم 316 تحویل دروس انفرادی کارشناسی ارشد  
فرم 320 تقاضای مرخصی کارشناسی ارشد آموزشی پژوهشی 
فرم 322 انصراف از تحصیل کارشناسی ارشد آموزشی پژوهشی  
فرم 322 درخواست انصراف از تحصیل کارشناسی ارشد آموزشی پژوهشی 
فرم 324 میهمانی کارشناسی ارشد آموزشی پژوهشی 
فرم 326 تصویب اولیه طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد آموزشی پژوهشی ورودی 1391 
فرم 328 طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد آموزشی پژوهشی ورودی 1391 
فرم 330 تصویب طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد آموزشی پژوهشی 
فرم 332 گزارش پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد آموزشی پژوهشی ورودی 1391 
فرم 334 تقاضای اصلاح طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد آموزشی پژوهشی 
فرم 336 تقاضای دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزشی پژوهشی ورودی 1391 
فرم 340 تعیین زمان برگزاری دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزشی پژوهشی ورودی 1391  
فرم 342 ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد آموزشی پژوهشی ویژه ورودی¬های 1391  
فرم 344 صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آموزشی پژوهشی ورودی 1391 
فرم 346 اصلاح پس از دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزشی پژوهشی ورودی 1391 
فرم 348 انجام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آموزشی پژوهشی ورودی 1391 
فرم 350 تقاضای افزایش سنوات کارشناسی ارشد آموزشی پژوهشی 
فرم 352 تحویل پايان نامه کارشناسی ارشد  
فرم 354 خلاصه وضعیت دانش آموختگان کارشناسی ارشد 
فرم 360 راهنمای نمونه صفحه عنوان فارسی کتابچه کارشناسی ارشد آموزشی پژوهشی  
فرم 360 نمونه صفحه عنوان فارسی کتابچه کارشناسی ارشد آموزشی پژوهشی 
فرم 362 راهنمای نمونه صفحه عنوان انگلیسی کتابچه کارشناسی ارشد آموزشی پژوهشی  
فرم 362 نمونه صفحه عنوان انگلیسی کتابچه کارشناسی ارشد آموزشی پژوهشی 
ورود به سیستم 
 
 
پیوندهای مهم 

تشکيلات | امور آموزشي | تحصلات تکميلي | آيين نامه | فرم ها | تقويم آموزشي  | سيستم اساتيد | سيستم دانشجويي
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان - معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي - 1385