منوی اصلی 
Skip Navigation Links
سایر پیوندها 
Skip Navigation Links

فهرست فرم های ویژه اعضاء هیات علمی

فرم قرارداد حق التدریس (جهت تکمیل و دریافت این فرم به سامانه اساتید مراجعه فرمایید)
فرم وضعیت تدریس و گزارش انجام تعهدات آموزشی اعضاء هیات علمی و مدعوین (جهت تکمیل و دریافت این فرم به سامانه اساتید مراجعه فرمایید)
ورود به سیستم 
 
 
پیوندهای مهم 

تشکيلات | امور آموزشي | تحصلات تکميلي | آيين نامه | فرم ها | تقويم آموزشي  | سيستم اساتيد | سيستم دانشجويي
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان - معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي - 1385